kényelmetlen

0
(0)

Bejegyzés fotó: Szabályozási Hivatal | © Alex Fox a Pixabay-en 

Egy évtizedes megfigyelés és személyes tapasztalat által formált tapasztalat alapján most a következőket kell megállapítanom; kérdés nélkül ez a kijelentés saját korai meggyőződésemet is megingatja.

Dióhéjban: egy társadalom csak akkor lehet igazán toleráns, ha az igazságszolgáltatás és a végrehajtó hatalom kifejezetten nem az.

Közös törvényeink, szabályaink és alapelveink évszázadok során alakultak ki, és nemcsak a mai szabad demokratikus alaprendünket formálják, hanem társadalmunk alapjait is képezik és tovább fog fejlődni.

A demokrácia, a föderalizmus, a kereszténység és a humanizmus társadalmunk szerves részét képezik: ezek alakítják nyitott társadalmunkat, amely alapvetően nyitott minden olyan ember előtt, aki nemcsak felismeri értékeinket és szokásainkat, hanem saját maga is meg akarja élni azokat. Nyitott társadalmunk nem létezhet más eszmékkel, értékekkel és szokásokkal, mert akkor egy másik társadalom lenne, talán egy hasonlóan nyitott, de mindenképpen egy teljesen más társadalom.

Ezért elengedhetetlen, hogy mindenki – akár nagy múltú, akár bevándorlási múlttal rendelkezők – elkötelezzék magukat nyitott társadalmunk és annak szabad demokratikus alaprendje mellett, és támogassák azt.

Nyitott társadalmunk képes elviselni a sorainkban másként gondolkodókat, bizonyos mértékig az ő elképzeléseiket és koncepcióikat is dörzsölni, esetleg egyiket vagy másikat jónak fogadni, mert minden társadalom a változáson él, az utópia pedig definíció szerint tiszta utópia és kezdettől fogva holtponton, de amint a fenti elvek veszélybe kerülnek, társadalmunk egészének erőteljesen és hatékonyan kell reagálnia.

Dwight D. Eisenhower már az amerikai elnök beiktatási beszédében figyelmeztetett arra

Az a nép, amely kiváltságait az elveinél magasabbra értékeli, hamarosan mindkettőt elveszíti.

Dwight D. Eisenhower, Első megnyitó beszéd” (20. január 1953.)

Hahne Péter 2004-ben a „Schloss mit jolly” című, széles körben elismert könyvében a mulatságos társadalom végére szólított fel. Sajnos a legtöbb polgártársunk valószínűleg ebben látta a kiinduló jelzést, hogy minden alapítványunkat az eddigieknél is vidámabban megingassa.

Éppen törvényeink, szabályaink és elveink tették lehetővé társadalmunk sikerét elsősorban, és tették hazánkat azon kevés álomországok közé, ahol sok ember él a világ minden tájáról. A további be nem tartással, jólétünk alapjainak aláásásával vagy akár felszámolásával pedig lassan, de biztosan felszámoljuk egész nyitott és eddig sikeres társadalmunkat.

És pontosan itt jön a követelésem, nevezetesen, hogy igazságszolgáltatásunk és végrehajtó testületünk zéró toleranciát viseljen mindenkivel szemben, aki megszegi a szabályainkat!

Mivel már régen átléptük a tűrhetőség határát, rá kell kényszerítenünk a törvényhozást, hogy az igazságszolgáltatás és a végrehajtó hatalom kíméletlenné és hajthatatlanná tegye feladatait. Ráadásul már a legapróbb szabálysértésekkel sem lehetünk elnézőek, különben hamarosan nem lesz több kapacitás az egész irányításra.

Nincs több vicces! végre nemcsak általánosan megfogalmazott követeléssé kell válnia, hanem mindenki által megvalósítandó és támogatandó.

A szabálysértéseket, valamint a közrend megsértését a lehető leggyorsabban szankcionálni kell. A további személyzet- és erőfeszítésigény nagyon gyorsan megtérül, és olyan kapacitásokat is felszabadít, amelyeket korábban a károk korlátozására vagy javítására kellett felhasználni.

A követelményeknek, legyenek azok szellemi, fizikai, technikai vagy egyéb természetűek, teljes mértékben teljesülniük kell, és nem szabad továbbra is feláldozni egy múló korszellemnek. Egy orvos, akinek nincs szellemisége, egy bíró, akinek nincs esze, vagy egy tanár, akinek nincs képzettsége, ugyanolyan haszontalan, mint egy tűzoltó vagy rendőr karok és lábak nélkül.

De még ezek a korrekciók sem elegendőek, tovább kell húznunk a csavarokat, hogy elkerüljük nyitott társadalmunk fokozatos szétesését.

A vallásszabadság a társadalmunkat alkotó szabadságjogok egyike, de ez nem jelenti azt, hogy meg kell védenünk vagy eltűrnünk azokat a vallásokat, amelyek elutasítják a nyitott társadalmat vagy a szabad demokratikus alaprendünket és azok értékeit és szabályait.

A zéró toleranciának egészen odáig kell mennie, hogy még azt a keresztény egyházat is hatékonyan szankcionálják, amely megtagadja az állammal való együttműködést a soraiban elkövetett bűncselekmények esetén. Még a nemek közötti egyenlőség megsértését is nemcsak büntetni kell, hanem a hiányosságot is pótolni kell.

A kettős állampolgárság nem igazán lehetséges, és csak félig értelmes a következő esetekben, nevezetesen az Európai Unió tagállamai esetében, amelyekben folyamatban van az állampolgárság európai állampolgárságra cseréje, illetve történelmileg Izraellel, az USA-val és Kanadával. .

Ebben az esetben a zéró toleranciának kell biztosítania a többszörös állampolgárság dokumentálását és lehetőség szerint ennek során feloldását, valamint a más állampolgárságú bűnöző állampolgárok esetében a német állampolgárság visszavonásának lehetőségét is.

A menedékjog az általános emberi jogok közé tartozik, és nem csak mi ismerjük el, hanem törvényileg is rögzítjük. De még ennek is megvannak a maga szükséges és általánosan elismert korlátai, nevezetesen, hogy a menedékkérőt büntetőeljárás alá vonják, ami valójában nem politikai jellegű bűncselekmények vagy az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétes cselekmények miatt történik.

Emellett a zéró toleranciát is azonnal alkalmazni kell, amint egy menedékkérő bűnöző lesz, vagy elutasítja szabad demokratikus alaprendünket, annak értékeit és szabályait. Az Egyesült Nemzetek Szervezete által fenntartott befogadó táborok teljes mértékben elképzelhetőek és kívánatosak lennének erre a célra.

Nyílt társadalmunk nyilvánvalóan még mindig túlságosan törékeny ahhoz, hogy továbbra is képes legyen ellensúlyozni a belülről és kívülről indított eróziót.

Ha nem cselekszünk most, és végül sértően és mindenekelőtt nagyon fenntarthatóan kiállunk értékeink és meggyőződéseink mellett, akkor nyitott társadalmunk nem kívülről, hanem belülről omlik össze, és olyan időkbe zuhan vissza, amilyeneket normális ember nem igazán él. akar lenni vagy akár át is élni .

Ezért kell megkérnünk az igazságszolgáltatást és a végrehajtó testületet a zéró tolerancia gyakorlására, még akkor is, ha ez számunkra nagyon nehéz, esetleg rendkívül kényelmetlen lehet.

Barack Obama ezt írta erről 2006-ban:

"Ha nem vagyunk hajlandóak árat fizetni értékeinkért, akkor fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy egyáltalán hiszünk-e bennük."

Barack Obama, The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream (2006: 68)

"Csak azt bánom, hogy csak egy életet kell elveszítenem a hazámért."

Nathan Hale, New York, Városháza Park 

Mennyire volt hasznos ez a bejegyzés?

A bejegyzés értékeléséhez kattintson a csillagokra!

Átlagos értékelés 0 / 5. Vélemények száma: 0

Még nincsenek vélemények. Az alábbiakban ehhez a bejegyzéshez is kommentelhetsz.

Sajnálom, hogy a bejegyzés nem volt hasznos számodra!

Hadd javítsam ezt a bejegyzést!

Hogyan javíthatom ezt a bejegyzést?