Fiatal európai föderalisták strasbourgi beszélgetései

0
(0)

Kiemelt fotó: Strasbourg Talks 2019 | © JEF

„A Rajna a közösségbenA strasbourgi megbeszélések központi témájaként nagyon jó példája az első európai egyesítési törekvéseknek, de folyamatos továbbfejlesztése révén új, jövőbeli szövetségi struktúrák kiindulópontja is lehet Európa egy lehetséges szövetségi államában. Szeretnék eleget tenni a JEF 2021. márciusi „Federalizmus” szakpolitikai dokumentumában található „folyamatos megbeszélésre” szóló felhívásnak, és hozzáfűznék néhány megjegyzést. https://www.jef.de/foederalismus/ [A link már nem elérhető]

Engedjen meg egy rövid történelmi visszatekintést:

A szabad hajózásra, valamint a rajnai hajózásra vonatkozó meglévő vám- és tarifarendszerek felszámolására vonatkozó előírások a korábbi szerződésekben évszázadok óta léteztek, de a gyakorlatban sokáig nem tudták érvényesíteni; tól Vesztfáliai béke 1648-ban a harmincéves háború végén, 30-ben a pfalzi örökösödési háborút lezáró rijswijki békeszerződésben, 1697-ban a regensburgi Reichsdeputationshauptschlussban, 1803-ben a rajnai hajózási oktroi párizsi szerződés részeként, a Rajna. Az 1804. május 1806-i első párizsi békével bevezették a hajózás szabadságának elvét Európa főbb nemzetközi belvízi útjain. 30-ben a bécsi kongresszus ismét a nemzetközi vizek hajózási szabadságáról és a rajnai hajózásról egy központi rajnai bizottság felállításáról döntött, amely 1814-ban ülésezett először Mainzban. 1815. március 1816-én a „Mainzer Akte” megállapodás született. Ez az egyezmény többek között megszüntette a középkorból származó halmozási és kezelési jogokat, valamint a tengerészcéhek kiváltságait és az azokból származó adókat. 
Miután a bizottságot 1861-ben Mannheimbe költöztették, 17. október 1868-én Baden, Bajorország, Franciaország, Hessen, Hollandia és Poroszország aláírta a Mannheimi Törvényt.
az Mannheim akta (hivatalosan: Az 17. október 1868-i felülvizsgált rajnai hajózási törvény) egy nemzetközi egyezmény, amely máig szabályozza a rajnai hajóforgalmat, és elvei ma is érvényesek. A Versailles-i Szerződéssel a Központi Bizottság székhelye 1920-ban Strasbourgba került. Az 1967-ben életbe lépett követő megállapodás megerősítette a mannheimi törvény alapelveit, és Svájc, mint Rajnával határos állam is aláíró állam lett. E tekintetben a Központi Bizottság az első nemzetközi szervezet világszerte, és egyben a legrégebbi, még mindig létező szervezet. 

Ennyit a fegyveres konfliktusokból kibontakozó közös európai megoldáshoz vezető fáradságos út szép példájáról. 

Időközben azonban az európai államok is beleegyeztek Európai Únió tovább fejlődött, amely a Rajna felett politikai felelősséget is kapott. Egy Unió belső piaccal és az áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgásának alapvető szabadságaival. Az európai integráció sarokköveként a közlekedés ezért döntő jelentőségű e szabadságjogok megvalósítása szempontjából, és több mint 9%-kal jelentősen hozzájárul az EU bruttó hozzáadott értékéhez.

Az EU közlekedéspolitikája a szállítás minden típusát magában foglalja: közúti, vasúti, légi, tengeri és belvízi szállítást. 

A kapcsolódó szakpolitikai területek és felelősségi körök az Európai Bizottság felelősségi körébe tartoznak a megosztott hatáskör keretében pontja): Az EU és az EU-tagországok kötelező erejű jogi aktusokat alkothatnak és fogadhatnak el. Az uniós országok azonban csak akkor gyakorolhatják hatáskörüket, ha az EU nem gyakorolja hatáskörét, vagy úgy döntött, hogy nem gyakorolja saját hatáskörét.

Így van némi átfedés a Központi Bizottság és az Európai Bizottság feladatai között, amelyeket jelenleg a két intézmény közötti együttműködés erősítését célzó adminisztratív megállapodások révén egyeztetnek. Közös céljaik a belvízi piac optimális működésének biztosítása, valamint a vízi utak, mint közlekedési módok szélesebb körű használata előtti akadályok felszámolása.

A fenntartható közlekedés előmozdítása és a központi közlekedési infrastruktúrák szűk keresztmetszetek felszámolása szintén a kohéziós politika tematikus céljai közé tartozik. A projekteket az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) és a Kohéziós Alapból finanszírozzák – – multimodális egységes európai közlekedési térség (TEN-T) fejlesztésére, – A regionális mobilitás bővítése a másodlagos és harmadlagos közlekedési csomópontok összekapcsolása a TEN-T infrastruktúrával, beleértve a multimodális csomópontokat (ERFA); valamint – legutóbb az európai zöld üzlet kapcsán – környezetbarát (beleértve a csendes) és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek fejlesztését és javítását, beleértve a belvízi és tengeri szállítást, a kikötőket, a multimodális kapcsolatokat és a repülőtéri infrastruktúrát, a fenntartható regionális és helyi mobilitás; beleértve a kölcsönösen átjárható vasúti rendszereket. 

Mindig lenyűgöző látni az összkép változásait - a nyelvezetben és a használt kifejezésekben is - és elképzelni a lehetséges további fejleményeket.

Európai fejlődés – új szövetségi struktúrák

Az Európai Területi Együttműködés (ETC), más néven Interreg, a kohéziós politika egyik fő célkitűzése, és jogi keretet biztosít a közös tevékenységek végrehajtásához a különböző tagállamok nemzeti, regionális és helyi szintű szereplői számára (határokon átnyúló, Interreg A), transznacionális (Interreg B) és interregionális (Interreg C).

Európai szinten ennek érdekében új struktúrák alakultak ki, az Európai Területi Együttműködési Csoportosulások / Európai Területi Együttműködési Szövetségek (EGTC/EGTC), amelyek magukban foglalják a nagyrégiókat, eurorégiókat, eurokerületeket is; (eközben 81 EGTC/EGTC) az európai nagyvárosi régiók fejlesztése is saját felelősséggel és társulási struktúrákkal a tagországokon belül vagy határokon átnyúlóan, új szövetségi területi struktúrákat jelent. 

Különféle európai egyesületek jöttek létre a Rajna mentén, mint például az "Interregionális Szövetség a Rajna-Alpesi Folyosóért" (26 partnerrel Rotterdamtól Genováig), a "PAMINA" Eurorégió (Pfalz/Dél-Pfalz, Közép-Felső-Rajna/Baden és Észak Elzász/Elsass), a Rajna-Neckar nagyvárosi régió (MRN, Ba-Wü-vel, Hessen, RLP), a három nemzetiségű felső-rajnai nagyvárosi régió (TMO Baden-Württemberggel, Rajna-vidék-Pfalz, Elzász és Svájc északnyugati kantonjaival) ), vagy a Strasbourg-Ortenau Eurodistrict. Saar-Lor-Lux nagyobb régiója szintén a Rajna-vidékhez kapcsolódik a Rajna-vidék-Pfalz tagságon keresztül. 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/Platform/Pages/welcome.aspx
https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/egtc-list.aspx

Új szövetségi struktúrák az európai szövetségi állam felé és az Európa jövőjéről szóló konferenciával szemben támasztott igények.

Az olyan struktúrák, mint a jelenleg 81 EGTC, képesek lehetnek befolyásolni a föderalizmusról szóló vitát, és előmozdítani az európai szövetségi állam irányába történő fejlődést, bár „túl” a korábbi feltételeken és módokon. Az EU alkotmányos szövetségi állammá való továbbfejlesztéséről szóló vitának ezért a „föderalizmus” fogalmának tisztázására és a föderalizmus egységes felfogására is törekednie kell Európa-szerte. 

A 2021 márciusában megjelent szakpolitikai dokumentumában a JEF ismertette az európai föderalizmusról folytatott vitákat, és helyesen mutatott rá, hogy „a hatáskörök elosztása egy szövetségi rendszerben nincs kőbe vésve, hanem az élő alkotmányjogot képviseli. Mert a föderalizmusban nincsenek végleges megoldások, hanem a társadalom problémáinak legjobb megközelítésének állandó tárgyalása. Végül, de nem utolsósorban a föderalizmus erőssége abban rejlik, hogy lehetővé teszi a folyamatos demokratikus és dinamikus vitát, és egyúttal az is alkotja.")

A JEF föderalizmusról szóló szakpolitikai dokumentuma azzal a felhívással zárul, hogy folyamatosan foglalkozzunk az európai föderalizmussal. A „Rajna körül és környékén” folyó történelmi és folyamatban lévő fejlődés megértése hozzájárulhat ehhez a folyamatban lévő vitához.

Ez kétségtelenül és szükségszerűen magában foglalja az olyan eseményeket, mint a „Strasbourg-i megbeszélések”, de a „transznacionális régiókról” szóló mélyreható tudományos vitákat és kollokviumokat is (–> LV Saar?)

Ennek része kell, hogy legyen az EUD Szövetségi Kongresszusának határozatai és követelései is: csak utalnék a Szövetségi Kongresszus nemrégiben elfogadott határozatára.

A helyi hatóságok és régiók Európájának megerősítése

Ebben az EUD a települések és a régiók polgárközeli egységként betöltött szerepének megerősítését kéri a Régiók Bizottsága kötelező meghallgatásával a települési és regionális önkormányzatokat érintő projektek tényleges jogalkotási folyamatának megkezdése előtt. .

Ennek érdekében az EUD kifejezetten követeli, hogy első lépésként az EU Bizottsága végezzen aktívabb szubszidiaritás-ellenőrzést minden kezdeményezés és jogalkotási projekt esetében. A szükséges hatásvizsgálat/szubszidiaritásvizsgálat részeként a településekre, régiókra gyakorolt ​​ökológiai, társadalmi és gazdasági hatásokat is egyre átfogóbban kell vizsgálni.

Továbbá felkérik az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat arra vonatkozóan, hogy az olyan új struktúrák, mint a városi szövetségek és a határon átnyúló regionális szövetségek (Európai Területi Együttműködési Csoportok, EGTC) és a nagyvárosi régiók hogyan kaphatnának erősebb szerepet, és hogyan lehetne saját felelősségüket megosztani. "Európai döntéshozó koncerten" adott.

Sok sikert kívánok a strasbourgi megbeszélésekhez, és várom a további megbeszéléseket, a következtetéseket és állásfoglalásokat Konferencia Európa jövőjéről.


Schulze Péter az Europa-Union Mannheim elnöke és az Europa-Union Baden-Württemberg állam igazgatóságának tagja. Az Európa-Union Luxembourg alapító tagja, és 2019 augusztusáig európai tisztviselőként dolgozott az Európai Bizottságnál különböző szakpolitikai területeken Brüsszelben és Luxemburgban.

Nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetem vendégbloggerként!

Mennyire volt hasznos ez a bejegyzés?

A bejegyzés értékeléséhez kattintson a csillagokra!

Átlagos értékelés 0 / 5. Vélemények száma: 0

Még nincsenek vélemények. Az alábbiakban ehhez a bejegyzéshez is kommentelhetsz.

Sajnálom, hogy a bejegyzés nem volt hasznos számodra!

Hadd javítsam ezt a bejegyzést!

Hogyan javíthatom ezt a bejegyzést?