helyi politika

Szabad szavazók Heilbronn

Liberális alapszemlélettel, konzervatív értékrenddel, társadalmi lelkiismerettel és környezetünkért való szívvel, nyugdíjazásom után a Szabad Választók Heilbronnnál találtam politikai otthonomat. 

A helyi politikai fókuszom az oktatásra, az infrastruktúrára és a szociális ügyekre irányul. A megfelelő blogbejegyzéseimet a " kategóriában találjaHeilbronn„Read.

A szabad szavazó alapelvei

A Freie Wahlervereinigung Heilbronn nem párt, hanem bejegyzett egyesület és erős politikai erő Heilbronn számára.

A Freie Wahlervereinigung Heilbronn Heilbronn polgári kezdeményezése – független és objektív.

A szabad szavazók önkormányzati szinten „a demokrácia alapján” dolgoznak. Aktív civil társadalmat élnek, és értékelik a demokráciát.

A szabad szavazóknak nincs választási programjuk. Önt nem kötik a „felülről jövő” előírások. Ön dönt anélkül, hogy programhoz lenne kötve.

A figyelem középpontjában az ember áll. Mindig a legjobb megoldást keressük Heilbronn számára.

A szabad szavazók nyitottak a másokkal való együttműködésre. A szabad szavazók nem vesznek részt a karrierlétrán. A városuknak és a kerületüknek dolgoznak.

A szabad szavazók mellett senkinek sem kell alkalmazkodnia. Szeretjük a szabadságot és szeretjük a függetlenséget. Ez a mi erősségünk.


EURÓPA UNIÓ Heilbronn

Függetlenül attól, hogy megpróbáltam befolyásolni a helyi politikát, főként világföderalistaként és európai föderalistaként tevékenykedem politikailag, és ennek eredményeként a kerületi elnöke voltam EURÓPA UNIÓ Heilbronn.

Szövetségi kozmopolitaként a helyi politika különösen közel áll a szívemhez, hiszen ez minden politika magja.

Alapelvek
a föderalisták

21. szeptember 1946-i Hertenstein-program

 1. A föderatív alapon létrehozott európai közösség minden valódi világunió szükséges és lényeges része.
 2. A föderalista alapelveknek megfelelően, amelyek alulról felfelé építkeznek, a nemzetek európai közösségének magának kell rendeznie a tagjai között esetlegesen felmerülő vitákat.
 3. Az Európai Unió az Egyesült Nemzetek Szervezetének része, és az Alapokmány 52. ​​cikke értelmében regionális szervet alkot.
 4. Az Európai Unió tagjai gazdasági, politikai és katonai szuverenitási jogaik egy részét átruházzák az általuk alkotott szövetségre.
 5. Az Európai Unió nyitott minden európai jellegű nép előtt, aki elismeri annak elveit.
 6. Az Európai Unió az európai polgárok jogairól szóló nyilatkozatban rögzíti polgárainak jogait és kötelezettségeit.
 7. Ez a nyilatkozat az ember tiszteletén, a különböző közösségek iránti felelősségén alapul, amelyekhez tartozik.
 8. Az Európai Unió biztosítja a tervezett újjáépítést és a gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködést, és biztosítja, hogy a technikai fejlődést csak az emberiség szolgálatába állítsák.
 9. Az Európai Unió nem irányul senki ellen, és lemond minden hatalmi politikáról, de nem hajlandó semmilyen idegen hatalom eszköze lenni.
 10. Az Európai Unió keretein belül szabad megegyezésen alapuló regionális részszövetségek megengedhetők, sőt kívánatosak.
 11. Csak az Európai Unió lesz képes biztosítani a terület integritását és valamennyi kis és nagy népe egyéniségének megőrzését.
 12. Bebizonyítva, hogy a föderalizmus szellemében meg tudja oldani saját sorsdöntő kérdéseit, Európának hozzá kell járulnia az újjáépítéshez és a népek világszövetségéhez.

Wolfgang Loesche 1998

Találkozási pont Európa

A kezdetektől veled vagyok Találkozási pont Európa magában foglal. Eleinte csak az asztalok, padok fuvarozásáért voltam felelős, majd a hangszórók és egyéb eszközök felállításáért is, ami az európai találkozóhelyhez kellett.

1992-ben eljutottam odáig, hogy a sörözőben dolgozzak, közben találkoztam a jobbik felemmel, ami oda vezetett, hogy az Európa találkozási pontja mindkettőnk hobbijává vált; 2005 óta én vagyok a felelős a nemzetközi megértés ünnepéért is

Sajnos 2014 óta az európai találkozóhely egyre inkább lefelé halad, és egyik szereplő sem tudja, hogyan tudnánk újra izgalomba hozni a városvezetést és az önkormányzati tanácsot erre a heilbronni békefesztiválra. Úgy tűnik, hogy Heilbronnban prioritást élveznek azok a heilbronni projektek, amelyek támogatást és egyéb finanszírozást hoznak Heilbronnnak, vagy legalábbis új adminisztratív állásokat hoznak létre.

2020 óta a COVID-19, valamint a kormányzati és önkormányzati ellenintézkedések is szinte lehetetlenné teszik a találkozóhelyet Európában.

De mindez nem pótolja az európai találkozóhely szükségességét és szükségességét. De ha a felső vezetés és az önkormányzati képviselő-testület nem akar (már) ilyen fesztivált, tegye meg nincs értelme tovább ragaszkodni hozzá.

Így hát remélem, hogy néhány év múlva ismét friss szellő fúj majd végig az adminisztratív folyosókon, és az önkormányzati képviselő-testület összetétele jobban képvisel majd minket, Heilbronnereket, hogy mi polgárok ismét polgári ünnepet ünnepelhessünk, és ez szerintünk a mottó: „polgárok által a polgárokért”.


A kampányolás szórakoztató

A jelöltségem 2019

+ A hangom-o-mat válaszol

+ A 2019-es jelöltek listája – FWV HN

+ Hogyan működik? Kumulál és Variegate

+ Hogyan működik? Szavazás!

+ 2019-es következtetésem (köszönöm a tanulságos heteket!)

#helyi politika #föderalisták

"Amit most látni fogunk, csendesen be kell lépnünk a zsenialitás birodalmába."

Gene Wilder mint Dr. Frederick Frankenstein az Ifjú Frankensteinben (1974)