Vége az árspekulációnak az EU ETS-ben

Kiemelt fotó: Heilbronn széntüzelésű erőmű | © Pixabay
A cikk is megjelent a napi tükörben.

Spekulánsok hajtják fel az árakat az európai kibocsátáskereskedelemben. Ez elfedi a CO2-kibocsátás tényleges elkerülési költségeit. A túlkapások megfékezésére olyan reformot javaslok, amely kiszorítaná a spekulatív befektetőket a piacról.

Már egy ideje vitatott vita folyik, nem csak uniós szinten, mint amilyen az is drasztikus áremelkedés A kibocsátási jogok (EUA) esetében az EU kereskedhető kibocsátási jogok rendszerében (EU-ETS) tavaly év eleje óta körülbelül 30 euróról EUA-nként több mint 90 euróra rövid időre 2021 december elejére. Ennek oka nem az EUA szűkös helyzetében bekövetkezett alapvető változás, hanem a tömeges belépés nemzetközi pénzügyi spekulatív tőke. Ezek száma pénzügyi piaci szereplők a PIK elemzése szerint 2018 óta megháromszorozódott. 

Erre az alapvető problémára már 2006-ban és BVEK-ként mutattam rá javaslatok megoldására készült. Sajnos a Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium (BMU) akkoriban nem vette fel őket. Mint az akkori megbeszéléseken a A BMU kibocsátáskereskedelmi munkacsoportja világossá vált, a BMU elsősorban az EUA eladásából származó bevételekkel foglalkozott a lehető legtöbbet maximalizálni, hiszen ezek nagy része a BMU költségvetésébe folyik be különböző finanszírozási projektek finanszírozására. A BVEK javaslatait utólag az EU Bizottság sem vette át. Ám az ennek következtében felmerült probléma megértéséhez a Az EUA ár fő funkciója az EU ETS-ben magyarázzák.

az klímavédő hatás Az EU ETS ára nem az EUA ára határozza meg, amint azt gyakran tévesen állítják, hanem az EU Tanácsa és az EU Parlament határozatai által az EU ETS számára allokált EUA teljes mennyisége. Az EUA ár mást is meghatároz, mégpedig a gazdasági költségek ez a klímavédő hatás. 

A kereskedhetőség biztosítja a legköltséghatékonyabb megtakarítást

Által az EGT kereskedhetőségét el kell érni, hogy ezek a gazdasági költségek, és ezáltal a jólét elkerülhetetlen elvesztése és a kapcsolódó társadalmi terhek minimalizálva akarat. A kereslet-kínálatból adódó piaci ár ideális esetben az egyébként ismeretlen elkerülési határköltségek a rendszerben lévő kibocsátásról. Az a tény, hogy az EUA-k kereskedhetők, elindítja a keresési folyamatot a legköltséghatékonyabb lehetőségek után a kibocsátás elkerülésére.

Az EU ETS hatálya alá tartozó rendszer minden üzemeltetője kizárásra kerül gazdasági önérdek ellenőrizze, milyen lehetőségei vannak a kibocsátások elkerülésére, és mik a konkrét költségek. Csak azokat realizálja, amelyek költsége alacsonyabb, mint az EUA piaci ár, a többit nem, amíg az EUA piaci ár felett van. Ezzel minimalizálja egyéni működési költségeit. Csak akkor, ha minden ETS-rendszer üzemeltetője így viselkedik gazdasági költségek minimalizálható.

Az EUA piaci ár azonban valójában csak a csökkentési határköltségeknek felel meg, és megfelelő iránymutatásul szolgálhat az ETS rendszerüzemeltetők számára, ha Lényegében a keresleti viselkedés miatt pontosan ez az ETS rendszer üzemeltetője van meghatározva. Ha viszont alapvetően más piaci szereplők határozzák meg, akkor igen semmi értelmesség bővebben a elkerülési határköltségek és ezzel elveszti fő funkcióját az EU ETS-ben. Ennek eredményeként a gazdasági költségek, így a jólét elvesztése és a társadalmi terhek magasabbak a szükségesnél. 

Ezt nemkívánatos fejlődés nem csak 2021-ben fordult elő, amint azt az elmúlt években már megmutatta az EUA-ár egy naptári év alatti, több mint tíz eurós erős ingadozása. 2021-ben azonban ez a fejlemény robbanásszerűen megnőtt, és mindenki számára láthatóvá vált. Az EUA kereskedés a nemzetközi pénzügyi spekuláció újabb játszóterévé fajult. Számos ETS rendszer gazdasági létét is veszélyezteti, különösen a kelet-európai országokban.

Ennek a fenyegető helyzetnek a megszüntetésére az EU-nak végre cselekednie kell és haladéktalanul elvileg fogjuk fel a BVEK 2006. évi javaslatait:

A pénzügyi spekulációk kivédésére az EUA állami aukcióin való részvételt az EU ETS rendszerek üzemeltetőire kell korlátozni, mert csak ők rendelkeznek releváns kibocsátás-elkerülési költséggel. Annak érdekében, hogy az ETS-rendszerüzemeltetők ne kerülhessenek egyszerűen pénzügyi spekulációba, korlátozni kell a maximális éves ajánlattételi vagy aukciós mennyiségüket is. Nekem már van egy 2008-ban megfogalmazott tervezet megfelelő jogi rendelet a BMU-nak a német EUA 2009-2012 közötti aukciókra vonatkozóan. 

Akkoriban egy ilyen eljárás először arra ösztönözte volna (mondhatnánk „kényszerítette is”) az üzemek üzemeltetőit, hogy tájékozódjanak megfelelő egyedi költséggörbék a kibocsátások elkerülése érdekében Az egyértelműség kedvéért, hiszen csak akkor tehettek volna értelmes ajánlatokat, másodsorban pedig a pénzügyi spekulánsok kint maradtak volna. Sajnos a BMU akkor még nem ebbe az irányba akart elmenni, hanem olyan eljárást választott, ami a lehető legmagasabb árverési bevételt ígéretet tett a BMU külön költségvetésének generálására és ezzel maximalizálására.

Az EU aukciós szabályzatának módosítása szükséges

Ma a fejlesztés folytatódott, és az EU aukciós rendeletét módosítani kellene. És persze a régi BVEK-javaslatok részletének nagy része, de nem minden, elfogadható. Különösen a A maximális éves aukciós mennyiség korlátozása jelenleg az ETS-rendszerüzemeltetők múltbeli kibocsátásaitól függően történik; Ez olyan adat, amely akkor még nem állt rendelkezésre.

Ha az aukciós mennyiséget például az előző három-öt év átlagos kibocsátásának 150 százalékára korlátoznák, az ETS rendszerüzemeltetők továbbra is rendelkeznének ezzel. elegendő mozgástér a jövőbeli kibocsátások biztosítása érdekében. Ugyanakkor ez nem lenne elég mozgástér ahhoz, hogy a pénzügyi spekulánsok kihasználják.

Az EU ETS-ben részt vevő összes országra kiterjedő, az EU Bizottság által üzemeltetett rendszer átmeneti bevezetése miatt Szakszervezeti Nyilvántartó a technikai megvalósítás ma már sokkal könnyebb lenne. Csak elő kellene írni az állami aukciókhoz való hozzáférést az uniós nyilvántartó ETS rendszerszámláin keresztül.

Mivel ott is a hitelesített múltbeli kibocsátások a megfelelő ETS rendszerek tárolása, a rendszer automatikusan ki tudja számítani és jelenteni tudja az éves maximális aukciós mennyiséget. Ebből a rendszer automatikusan levonhatja a sikeresen elárverezett EUA mennyiséget, és a maximális aukciós mennyiség elérése után a további mennyiséget. Az adott év aukcióihoz való hozzáférés letiltása. Az UNFCC kibocsátási egységek (CER és ERU) EUA-kra történő cseréje már az uniós nyilvántartásban is hasonló módon szabályozva volt.

Először is, ha az EU aukciós rendeletét ennek megfelelően módosítanák, az ebből eredő aukciós árak lényegében visszatérnének csak attól Az ETS rendszerüzemeltetők keresleti viselkedése meg kell határozni és másodszor ezáltal ismét a elkerülési határköltségek közzé kell tenni az ETS rendszerirányító tájékozódását.

Jelentősen alacsonyabb aukciós árak várhatók

Ennek eredményeként az aukciós árak valószínűleg lényegesen alacsonyabb, mint a jelenlegi piaci ár lenni. Ekkor egyetlen ETS-rendszerüzemeltető sem vásárolna EUA-t a másodlagos piacon 60 euróért vagy 80 euróért egységenként, ha a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges EUA-t feltehetően aukciókon szerezhetné meg 20-30 euróért. A pénzügyi spekuláció elméletileg folytatódhat ár a másodlagos piacon lebegni fel-alá, de ez megvolt hatékony működés az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere már nem releváns. A pénzügyi spekulációk valószínűleg gyorsan kifulladnának vevők híján, és ismét kivonulnának az EUA piacáról. Az EUA piaca már nem lenne alkalmas számukra újabb játszótérnek.

Hasznos lenne az is, ha az EU Bizottság az összes EUA-t elárverezné ahelyett, hogy az EUA-mennyiségeket a tagállamoknak osztaná ki saját aukcióikra. csak a Teljes mértékben a tagállamokra vonatkozik EUA allokációs kulcs szerint terjeszteni lenne. A tagállamokat egyébként sem igazán érdekli az EGT, csak az árveréseikből származó bevétel. Mivel az EU Bizottságnak, mint árverezőnek akkor nem jutna a bevételből, neki is lett volna nincs önérdek a magas bevételekben és ingyenes lenne az általam javasolt eljáráshoz a lehető legalacsonyabb bevétel mellett.

A koalíciós megállapodás nem mond semmit a megfelelő reformról. Most már csak egy lehet nyilvános vita Nyomást gyakorolni a közlekedési lámpás koalícióra, hogy uniós szinten támogassa a Az EU aukciós rendeletének módosítása és lehúzza az EUA árspekulációt.


Jurgen Hacker környezetvédelmi közgazdász, 2005 és 2011 között, valamint 2014 és 2019 között a Szövetségi Kibocsátáskereskedelmi és Klímavédelmi Szövetség elnöke volt. 1986 óta az UMB UmweltManagementBeratung Hacker GmbH alapítója és ügyvezető partnere.

tanultam Jurgen Hacker Az 1980-as évek elején, amikor nemcsak a Fiatal Liberálisoknak adott struktúrát Heilbronnban, hanem biztosította a kapcsolatot a Szövetségi Köztársaság többi Julijával is. Jó emlékeket őrzök még a közös kampányainkról, amelyek akkoriban is a környezetvédelemmel foglalkoztak. 

Szóval nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyernem őt vendégbloggernek.